Niittomurskauksessa heinä kaadetaan ja murskataan kevyesti kuivumisen nopeuttamiseksi. Niitto pyritään tekemään yöaikaan, heinän sokeripitoisuuden minimoimiseksi.


Niittomurskauksen jälkeen heinää pöyhitään hellävaraisesti 2-3 vuorokautta, tasaisen kuivumisen saavuttamiseksi. Pöyhinnällä varmistetaan heinän hyvä hygieninen laatu.


Noin 12 tuntia ennen paalaamista heinä ajetaan karheelle. Karheella tapahtuu heinän viimeinen kuivuminen ennen paalausta.


Kun heinän tavoiteltu kuivumisaste on saavutettu, heinä paalataan noin 175kg painaviin suurkanttipaaleihin.


Paalien keräämisen yhteydessä niiden paino ja kosteus mitataan ja dokumentoidaan. Paalit siirretään koneelliseen loppukuivaukseen.


Koneellinen loppukuivaus suoritetaan kylmäilmapuhalluksella, jonka aikana heinän kuiva-ainepitoisuutta valvotaan lukuisin mittauksin. Kun riittävä kuiva-ainepitoisuus on saavutettu, paalit varastoidaan. Jokainen paali laatuluokitellaan ja dokumentoidaan.